Giáo trình toán tư duy soroban

 Giáo Trình Toán Tư Duy Soroban

Giáo trình toán tư duy soroban dạng file pdf dành cho giáo viên đang dạy toán tư duy bàn tính abacus -soroban. Tài  liệu soroban là bộ giáo trình không thể thiếu để dạy học sinh, Hệ thống bài tập đầy đủ nhiều cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu giúp cho giáo viên dễ dàng dạy học sinh một cách tốt nhất.

Chương trình toán tư duy soroban gồm:

1. Soroban cấp độ cơ bản: 4 cấp độ

 • Biểu diễn các số 0..99 trên bàn tính
 • Phép toán cộng trừ không bù
 • Phép cộng, trừ bù 5
 • Phép cộng, trừ bù 10
 • Ôn tập phép cộng mix bù 10
 • Ảo tính 2 chữ số trên nhiều dòng

2. Soroban cấp độ nâng cao: 4 cấp độ

 • Tư duy phép nhân 2, 3,4,5,6,7,8,9 (bảng cửu chương)
 • Cộng trừ 2 chữ số trên nhiều dòng
 • Phép nhân 2 số x số 1 chữ số trên bàn tính
 • Ảo tính phép nhân 2 chữ số x 1 chữ số
 • Phép nhân 3 chữ số x 1 chữ số
 • Phép nhân 4 chữ số x 1 chữ số
 • Phép nhân 2 chữ số x 2 chữ số
 • Phép nhân 3 chữ số x 3 chữ số
 • Phép chia 1 chữ số
 • Phép chia 2 chữ số
 • Phép nhân 3 chữ số
 • Ảo tính phép nhân chia

3. Soroban cấp độ chuyên sâu

 • Ảo tính phép nhân 3 chữ số x 3 chữ số
 • Ảo tính phép nhân 4 chữ số x 4 chữ số
 • Ảo tính phép chia kết quả 1 chữ số
 • Ảo tính phép chia kết quả 2 chữ số
 • Khai căn bậc 2
 • Khai căn bậc 3

Thông tin về bộ giáo trình toán tư duy soroban

 • Th.s Trần Đình Ngọc tác giả bộ giáo trình toán tư duy soroban - Giám đốc Toán Tư Duy Super Math Việt Nam
 • Tác giả phần mềm ảo tính soroban dành cho học sinh, giáo viên
 • Tác giả phần mềm thi toán tư duy soroban dành cho học sinh

Chi phí bộ giáo trình toán tư duy soroban

 • Giáo trình soroban cơ bản: 6.000.000/bộ (4 cấp độ)
 • Giáo trình soroban nâng cao: 8.000.000/bộ (4 cấp độ)
 • Giáo trình soroban chuyên sâu: 3.000.000/bộ (2 cấp độ)
 • Phần mềm luyện ảo tính soroban học sinh: 4.500.000/phần mềm

Liên hệ giáo trình toán tư duy soroban ở đâu?

 • Toán tư duy Super Math Việt Nam
 • Địa chỉ 528, Nguyễn Ái Quốc, KP8, Phường Hố Nai, TP Biên Hoà
 • Điện thoại: 0977.093.688 Thầy Ngọc
 • Website: supermath.edu.vn

Một số hình ảnh giáo trình toán tư duy soroban