Phần mềm ảo tính soroban

 Phần mềm rèn luyện ảo tính soroban

Phần mềm rèn luyện ảo tính soroban dành cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng tính toán trong quá trình học toán tư duy bàn tính abacus. Phần mềm ảo tính là sản phẩm do Th.S Trần Đình Ngọc giám đốc Toán Tư Duy Super Math Việt Nam. Quý thầy/cô có nhu cầu mua phần mềm ảo tính soroban, finger math có thể liên hệ 0977.093.688 Zalo Thầy Ngọc để được tư vấn

Phần mềm ảo tính finger math - SorobanPhần mềm ảo tính finger mathPhần mềm ảo tính fingerSoroban


Phần mềm ảo tính soroban

Một số chức năng của phần mềm ảo tính Finger Math -Soroban:

  • Phép toán cộng trừ bù 5
  • Phép cộng bù 10
  • Phép trừ bù 10
  • Ôn tập tổng hợp (nâng cao)
  • Tốc độ hiển thị số nhanh hay chậm tính bằng giây
  • Chọn số chữ số 
  • Chọn số dòng

Học sinh thường xuyên rèn luyện kỹ năng tính toán trên phần mềm mà không cần sử dụng bàn tính abacus. Học sinh tiến bộ chỉ sau 3 tháng rèn luyện trên phần mềm. Thông tin liên hệ tư vấn phần mềm ảo tính finger math, soroban vui lòng liên hệ 0977.093.688 Thầy Ngọc